Barcelona Allotjament va néixer a finals de la dècada dels anys 80 amb la intenció de pal.liar una mancança existent fins el moment. "Oferir a totes aquelles persones que per motius d'estudis s'havien de desplaçar temporalment a la nostra ciutat".


:: Més Info ::


Família Pisos Compartits Apartaments